Polityka prywatności


Poufność danych i ochrona prywatności użytkowników naszej witryny stanowią dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo danych naszych użytkowników oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę prywatności, która opisuje kwestie związane z korzystaniem z ogólnodostępnej witryny internetowej: www.nierealnie.pl dalej: „Portal”) i ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie mogą nam Państwo udostępnić podczas korzystania z witryny oraz wykorzystywania plików cookies w witrynie.

Polityka prywatności stanowi informację i wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 13 i 14 RODO